Hadoop, lehký úvod do HDFS


Měl jsem teď takovou dvoudenní chřipku... což je ideální čas, dohnat na internetu to, co normálně nestíhám, tedy videa, přednášky apod. Na Hadoop mám už políčeno cca rok, ale pořád jsem se k tomu nemohl nějak dostat. Shodou okolností jsem před pár dny narazil na stránky Big Data University, kde lidé z IBM mmj. nabízejí zdarma kurz Hadoop Fundamentals I.

Kurz je dobře udělaný (videa, přepisy textu, laby), není dlouhý (dá se zvládnout za den) a dá solidní přehled o technologiích kolem Hadoopu. Plus vše se dá vyzkoušet na VMware imagi, která je k dispozici na stránkách IBM. Byť to byl kurz krátký, byl velmi výživný, takže si sám pro sebe udělám takové jakési review, abych to pořádně vstřebal.

Co je to Hadoop?

Hadoop je framework vyvíjený pod křídly Apache Software Foundation (ASF), který umožňuje distribuované zpracování velkých data setů (Big Data).  Hadoop je založen na dvou stěžejních technologiích pocházejících od Googlu - distribuovaný filesystem Google File System (GoogleFS, GFS) a algoritmus MapReduce. Jelikož je GoogleFS proprietární, obsahuje Hadoop vlastní implementaci distribuovaného filesystemu - Hadoop Distributed File System (HDFS). Stejně tak má Hadoop vlastní implementaci MapReduce enginu nazvanou Hadoop MapReduce. Obě komponenty jsou napsané v Javě.

Hadoop Distributed File System (HDFS)

HDFS je distribuovaný filesystem, určený pro komoditní hardware (takže nepotřebuje drahé high-end servery), a který je provozovaný jako abstrakce nad nativním filesystemem. Pro ukládání souborů používá bloky o velikosti 64 MB (default), nebo 128 MB (recommended), které jsou replikovány na jednotlivé uzly Hadoop clusteru.

Replikace HDFS bloků

Jednotlivé uzly Hadoop clusteru jsou sdruženy do tzv. racků (racks), jejichž souhrn pak tvoří právě onen cluster. Rack je sdružení uzlů do logické jednotky. Pokud je potřeba síťová komunikace mezi jednotlivými uzly, je preferovaná komunikace v rámci jednoho racku. Naopak u replikace je vhodné, aby byla vytvořena do jiného racku (přesněji, jedna replika bloku je vytvořena v tomtéž racku a jedna je vytvořena v jiném).

Hadoop cluster

HDFS je založený na architektuře master/slave. Hadoop cluster obsahuje jediný master server - NameNode, který spravuje jmenný prostor a metadata filesystemu a také reguluje přístup klientů k souborům. Ostatní uzly v clusteru jsou typu DataNode a slouží k ukládání bloků dat, které pak vystavují klientům. DataNody periodicky reportují NameNodu seznam bloků, které jsou na nich uloženy.

HDFS uzly v Hadoop clusteru

HDFS commands

Pro práci s HDFS se používá podmnožina POSIX-like příkazů, jejich kompletní přehled (a reference) je na stránce Hadoop Shell Commands. Podobnou informaci můžeme dostat přímo z příkazové řádky některým z příkazů:
  • hadoop fs
  • hadoop fs -help
  • hadoop fs -help <příkaz>

Nápověda Hadoop shellu

Obecný HDFS příkaz má tvar (důležitá je ta pomlčka před příkazem):
  • hadoop fs -<příkaz>
Příklad použití HDFS příkazů je na následujícím obrázku. K tomu je potřeba poznamenat, že Hadoop přebírá uživatele a práva z hostujícího (unix) systému. Uživatel je tedy stejný jako výsledek příkazu whoami a skupiny jsou získány příkazem bash -c groups.

Příklad HDFS příkazů

V předšlém příkladu je nejprve uživatelem root vytvořen adresář /user/guido, následně je změněn vlastník adresáře na guido. Pak si již uživatel guido nakopíruje z lokálního filesystemu na HDFS soubor a zjistí jeho velikost.

Příště

V průběhu psaní se mi článek trochu rozrostl, takže jsem se rozhodl ho rozdělit do více částí. V té následující bych se chtěl věnovat Hadoop MapReduce a v ještě další (a zatím předpokládám, že závěrečné) bych chtěl probrat způsoby dotazování nad Hadoopem, tedy nástroje jako Pig, Hive a Jaql.