Perforce, ignorování souborů a adresářů ve streamu

Jak se nám tak rozrůstá aktuální projekt (a postupuje k nasazování na další prostředí), vyvstala nám potřeba branchovat zdrojový kód. V Perforce (P4) se dá jednak klasicky branchovat, nebo se dají používat streamy. Protože streamy poskytují pro správu kódu daleko větší komfort, vybrali jsme si právě tento způsob.

Pro používání streamů je potřeba mít vytvořený streamovaný depot. Ten jsme vytvořili, naimportovali data a ... bylo ještě potřeba nastavit ignore list, protože způsob popsaný v minulém zápisku pro streamovaný depot nefunguje. OK, jak na to?
  1. V menu View -> Streams, nebo ikona .
  2. Kliknout pravým tlačítkem na daný stream (obvykle mainline) -> Edit stream <stream>.
  3. Na záložce Advanced nastavit sekci Ignore.
P4 stream s nastaveným ignore-listem
Jednou z výhod streamovaného depotu je, že ignore list je nastavený na úrovni streamu. Není tedy potřeba jej nastavovat pro každý workspace zvlášť, tak jako v případě nestreamovaného depotu.