Odstranění metadat z MDS

Dneska to bude jedna praktická. Aneb jak v SOA Suite smazat z MDS (MetaData Store) nějaká metadata, soubory nebo adresář. Práce s MDS není z počátku úplně intuitivní, dokumentace není úplně jednoduše k nalezení a informace aby člověk vyškrabával z různých blogů a fór.

Tak, jak na to. Možnosti jsou dvě. Jednak použít WLST, nebo Ant skript, který je součástí SOA Suite (ten ale umožní pouze smazání adresáře).

WLST

WebLogic Scripting Tool (WLST) je zajímavý, v Jythonu napsaný, nástroj na administraci WebLogic serveru. Lze s ním pracovat dvěma způsoby: offline a online. Bohužel, s ohledem na MDS, je potřeba pro mazání souborů použít online způsob a pro smazání adresáře naopak offline (a také se používají dvě různé funkce). WLST zpravidla najdeme v adresáři <ORACLE_HOME>/oracle_common/common/bin.

Smazání souboru

Pro smazání jednoho a více souborů lze použít příkaz deleteMetadata. Vzhledem k tomu, že se tento příkaz používá online, je potřeba se prvně připojit k WebLogic administračnímu serveru. A po zadání mazacího příkazu se zase odpojit.
connect(‘weblogic’, ‘<password>‘, ‘t3://<AdminServer>:7001’)
deleteMetadata(
application=‘soa-infra’,
server=‘soa_server1’,
docs=’/apps/<pathToFile>/DeadLetterQueue-v1.0.wsdl’)
disconnect()
exit()


Smazání adresáře

Pro smazání adresáře slouží offline příkaz sca_removeSharedData. Problém s tímhle příkazem je, že není součástí standardních WLST modulů, ale je součástí instalace SOA Suite. Proto aby fungoval, je potřeba spustiti WLST z odpovídajícího adresáře: <ORACLE_HOME>/Oracle_SOA1/common/bin.

Dalším rozdílem je, že se nezadává cesta k administrativnímu serveru, ale ke spravovanému (managed) serveru, na kterém MDS běží.
sca_removeSharedData(
http://<ManagedServer>:8001’,
‘public/evm/iface/DeadLetterQueue-v1’,
‘weblogic’, ‘<password>‘)Ant

Součástí instalace vývojového prostředí pro SOA Suite (JDeveloper) je i sada Ant skriptů mmj. pro buildování, (unit) testování a deployment. A také pro smazání adresáře z MDS. Tímto způsobem nejde mazat jednotlivé soubory.

Soubory se dají najít v adresáři <ORACLE_HOME>/jdeveloper/bin.
ant -f ant-sca-deploy.xml removeSharedData
-DserverURL=<ManagedServer>
-DfolderName=<pathToFolder>
-Duser=<user>
-Dpassword=<password>

Související články