Vytvoření JDBC datasource na WebLogicu pomocí WLST

Dneska to bude jen taková variace na minulé téma (vytvoření JMS zdrojů pomocí WLST), aneb jak na WebLogicu vytvořit JDBC datasource pomocí skriptovacího nástroje WLST (WebLogic Scripting Tool).

Podstatné věci o WLST jsem zmínil v uvedeném postu, takže je tady už nebudu opakovat a eventuálně vás pro doplňující informace odkazuji tam.

#
# properties
#
user = ‘weblogic’
password = ‘<password>‘
server = ‘t3://<host>:7001’
dsName = ‘<datasource>‘
dsPath = ’/JDBCSystemResources/’ + dsName + ’/JDBCResource/’ + dsName
clusterName = ‘soa_cluster’

# connection
connect(user, password, server)

# edit mode
edit()
startEdit()

#
# delete an old JDBC resource
#
if cmo.lookupJDBCSystemResource(dsName):
delete(dsName, ‘JDBCSystemResource’)

#
# create JDBC resource
#
cmo.createJDBCSystemResource(dsName)
# set datasource name
cd(dsPath)
cmo.setName(dsName)
# set JNDI name
cd(dsPath + ’/JDBCDataSourceParams/’ + dsName)
cmo.setJNDINames([‘jdbc/’ + dsName])
# set driver
cd(dsPath + ’/JDBCDriverParams/’ + dsName)
cmo.setDriverName(‘oracle.jdbc.xa.client.OracleXADataSource’)
cmo.setPassword(‘<password>‘)
cmo.setUrl(‘jdbc:oracle:thin:@<host>:1521:<SID>‘)
# set username
cd(dsPath + ’/JDBCDriverParams/’ + dsName + ’/Properties/’ + dsName)
cmo.createProperty(‘user’)
cd(dsPath + ’/JDBCDriverParams/’ + dsName + ’/Properties/’ + dsName + ’/Properties/user’)
cmo.setValue(‘<user>‘)
# set targets
cd(’/JDBCSystemResources/’ + dsName)
cmo.setTargets([getMBean(’/Clusters/’ + clusterName)])

# save and finish
save()
activate()
disconnect()
exit()

Související články