Oracle SOA certifikace

Půlrok se sešel s půlrokem a já jsem si vystřihnul další certifikaci. Tentokrát jsem chtěl něco, čím bych zakončil své roční působení na projektu a důstojně :-) tak završil trnitý proces získávání znalostí o nové technologii: Oracle SOA Suite.

Okolnosti tomu chtěly, že jsem se zrovna trefil do přelomu, kdy Oracle jednu  SOA certifikaci nahrazuje jinou. Aktuální certifikace, která je k dispozici od letošního ledna, se jmenuje  Oracle SOA Suite 11g Certified Implementation Specialist. Já, protože jsem se ke zkoušce přihlásil již dříve, jsem nyní obdržel certifikaci Oracle Service Oriented Architecture Infrastructure Implementation Certified Expert. Uff! To je titul :-/

Každopádně, co je nám po jménu? Podstatné je, jestli se obě zkoušky od sebe nějak obsahově liší. Liší? Ano, ale pouze drobně - v nové certifikaci přibylo pouze něco málo o governance, deploymentu a monitoringu, ale gró zůstává stejné: jednotlivé komponentní technogie (viz Exam Topics).

Jak dlouho jsem se na certifikaci připravoval? Přípravě přímo na zkoušku jsem věnoval cca 3 týdny - přečetl jsem si guide (viz dále) a prošel testovací otázky. Ale obecně jsem k certifikaci studijně směřoval téměř celý rok. Za jeden z podstatných zdrojů vědomostí totiž považuji přímou zkušenost s technologií - 7 měsíců intenzivního "programování".

Kniha

Vývoj samotný z učedníka mistra neudělá. Primárním zdrojem informací jsou pro mne knihy, takže od nich jsem začal: hned z počátku práce na projektu jsem si koupil knihu Oracle SOA Suite 11g Handbook.

Jde o 800stránkový opus a pokud to někdo myslí se SOA Suitou vážně, tak rozhodně tuto knihu doporučuji - obsahuje vyčerpávající sumu témat (daleko přesahující rozsah zkoušky), které umožní pochopit principy, které za SOA Suitou stojí a provede návrhem, vývojem, testováním a provozem jednotlivých komponent a technologií. Ještě jednou: vysoce doporučuji!

Školení

Školení obvykle v portfoliu přípravných zdrojů nemám, tentokrát se mi ovšem naskytla příležitost, tak jsem ji využil a absolvoval školení hned tři:
  • Oracle SOA Suite 11g Implementation Bootcamp
  • Oracle Service Bus 11g
  • Oracle BPM Suite 11g Implementation Bootcamp
Školení nebyla špatná. Probíhala formou labů, takže si člověk mohl věci prakticky vyzkoušet. Tematicky školení zkoušku více méně pokrývala (s výjimkou BPM, který v certifikaci není) a umožnila mi trochu jiný pohled na věc, než byl třeba v knize, nebo jsem sám získal praxí. Z pohledu certifikace nejsou školení nutností, ale příjemným bonusem - stejné informace se dají získat i jinde a levněji :-)

Certifikační guide

Krátce před zkouškou jsem pořídil knihu Oracle SOA Infrastructure Implementation Certification Handbook, což je certifikační guide zaměřený na původní zkoušku (1Z0-451). Co se týká obsahu, kniha je slušným, velmi lehkým úvodem do SOA Suite. Jako studijní materiál je nedostačující. Co je na ní cenné, je sada testovacích otázek a odpovědí ke každému tématu, plus závěrečný test (také s řešením).

Závěr

Pokud vezmu v potaz svoji celoroční "přípravu", tak pro mne certifikace splnila (opět) svůj hlavní účel - motivační prostředek pro sebevzdělávání. Tak jako u jiných zkoušek i nyní mě certifikace přinutila podívat se do hloubky i na témata, která nutně (projektově) nepotřebuju a umožnila mi tak lépe pochopit celý kontext dané technologie.

Kecám, nepřinutila - já to dělám rád ;-)

Související články