Vytvoření JMS Bridge na WebLogicu

Messaging bridge je šikovné řešení, pokud potřebujeme distribuovat zprávy mezi několika messaging systémy. Potřeboval jsem vytvořit JMS bridge na WebLogicu a protože jsem si oblíbil WebLogic Scripting Tool (WLST), tak jsem si napsal skript.

Nicméně dnes, vás milí čtenáři, nechci odfláknout pouhým WLST skriptem, ale podíváme se na téma trochu zeširoka. Prvně si zasadíme JMS bridge do kontextu Enterprise Integration Patterns (EIP), pak se podíváme, jak jde bridge naklikat ve WebLogic konzoli. A samozřejmě vás neochudím o to WLST :-)

Messaging Bridge

Nebyl bych to já, kdybych se nevytasil s nějakým patternem. Tak tady je - Messaging Bridge, jak je definován v EIP. (Věty kurzivou jsou citacemi z knihy Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions.)

Messaging Bridge řeší následující problém: "How can multiple messaging systems be connected so that messages available on one are also available on the others?" Integrační vzory řeší problémy obecně. V tomto případě jde o to, jak dostat zprávy z jednoho systému na jiný. Např. jak dostat zprávy z WebSphere MQ na MSMQ. Nebo JMS. Nebo TIBCO Randevouz. Nebo... Jasný, ne? Odkudkoliv kamkoliv.

Messaging Bridge tedy je "a way for messages on one messaging system that are of interest to applications on another messaging system to be made available on the second messaging system as well."

Protože většinou neexistuje způsob, jak propojit dva různé messaging systémy, propojují se jednotlivé, odpovídající kanály na daných systémech. "The Messaging Bridge is a set of Channel Adapters ... where each pair of adapters connects a pair of corresponding channels. The bridge acts as a map from one set of channels to the other and transforms the message format of one system to the other."

Vzor Messaging Bridge (zdroj EIP)

JMS Bridge

JMS bridge je speciální variantou Messaging bridge, který má několik omezení, nebo spíše možná zjednodušení. Tři hlavní jsou:
 • Propojuje pouze JMS systémy (různých dodavatelů).
 • Zprávy netransformuje (protože pracuje pouze s JMS zprávami).
 • Zprávy z jednoho (zdrojového) systému přeposílá na jiný (cílový). Čili nečiní je pouze dostupnými, ale provádí routing/forwarding.

JMS bridge běžně poskytují všichni dodavatelé JMS systémů, např.:

Zajímavým atributem u JMS bridge je Quality of Service (QoS), který říká, v jakém modu budou zprávy přeposílány:
 • At most once - nanejvýš jednou. Toto je nejbenevolentnější mod. Zpráva buď dorazí (maximálně jednou), anebo taky ne. A nám to tak vyhovuje.
 • Duplicates OK - duplicity jsou v pořádku. V tomto modu jsou zprávy potvrzeny, že dorazily na cílový systém. Může se stát, že stejná zpráva nám dorazí ve více instancích, ale to je v pořádku - řekli jsme přece, duplicity jsou OK. Výhodou je, že se žádná zpráva neztratí.
 • Exactly once - přesně jednou. Toto je nejvíc striktní mod, který nám nejen zaručuje, že každá zpráva dorazí na cílový systém, ale taky že tam dorazí právě jednou. Takový závazek není jen tak a zajistí nám ho JTA, čili distribuovaná transakce.

WebLogic JMS Bridge

Vytvoření JMS bridge na WebLogicu je otázkou chvilky, stačí mít připraveny správné ingredience. Co budeme potřebovat?
 • URL (a credentials) zdrojového serveru,
 • URL (a credentials) cílového serveru,
 • JNDI JMS adapteru (transakční, nebo netransakční)
  • eis.jms.WLSConnectionFactoryJNDIXA
  • eis.jms.WSLConnectionFactoryJNDINoTX
 • JNDI Connection Factory,
 • JNDI JMS destinace (fronty),
 • Quality of Service
  • Exactly-once
  • Duplicate-okay
  • Atmost-once

Pak už stačí jen naházet to do hrnce, zamíchat, podusit... a proklikat se průvodcem. Protože těch obrazovek ve wizardu je zbytečně moc, ukážu jenom screenshoty konečného stavu.

Pokud chceme použít transakční mod Exactly once, je dobré ještě před vytvářením bridge deployovat transakční adaptér jms-xa-adp.rar - vyhneme se tak zbytečným restartům (adapteru či WebLogicu). Adapter najdeme mezi knihovnami WebLogicu a nasazujeme ho jako aplikaci.

Nasazený resource adapter jms-xa-adp.rar (ve struktuře Deployments)

Bridge se sestává ze dvou destinací (zdrojové a cílové):

Definice JMS (source) destination

a samotného bridge:

Definice JMS bridge

Že nám bridge funguje, poznáme podle jeho stavu (záložka Monitoring) a taky doporučuju si nějakou zprávu cvičně přeposlat. Světe div se, ale transakce můžou zlobit.

Stavy JMS bridgů (záložka Monitoring)

WLST

No a máme tady velké finále, ke kterému jsem nenápadně, ale cílevědomě směřoval. Takže tady je: WLST v celé své pythoní kráse :-)
#
# properties
#
user = 'weblogic'
password = 'welcome1'
server = 't3://sandman:7001'
# source credentials
sourceJmsUser = 'weblogic'
sourceJmsPassword = 'welcome1'
sourceURL = 't3://sandman:7003'
# target credentials
targetJmsUser = 'weblogic'
targetJmsPassword = 'welcome1'
targetURL = 't3://sandman:7004'
# JMS servers
servers = ['SourceServer']
targets = []
# queues
queues = [
'EVM_EVE_CMS',
'EVM_EVE_FC',
'EVM_EVE_GEN',
'EVM_EVE_PTS',
'NTF_PARTY',
'NTF_PRODUCT']
adapterJNDI = 'eis.jms.WLSConnectionFactoryJNDIXA'
connectionFactory = 'jms/sws/SWSConnectionFactory'
qualityOfService = 'Exactly-once'
jndiPrefix = 'jms/sws/'

# connection
connect(user, password, server)

# edit mode
edit()
startEdit()

# get targets
for server in servers:
targets.append(getMBean('/Servers/' + server))
print '\nTargets:', targets, '\n'

#
# create bridges
#
print '\n### Create bridges:\n'
for queue in queues:
bridgeName = queue + '_bridge'
sourceName = queue + '_source'
targetName = queue + '_target'
# delete an old bridge
ref = getMBean('/MessagingBridges/' + bridgeName)
if ref != None:
cd('/MessagingBridges')
delete(bridgeName, 'MessagingBridge')
# delete an old source destination
ref = getMBean('/JMSBridgeDestinations/' + sourceName)
if ref != None:
cd('/JMSBridgeDestinations')
delete(sourceName, 'JMSBridgeDestination')
# delete an old target destination
ref = getMBean('/JMSBridgeDestinations/' + targetName)
if ref != None:
cd('/JMSBridgeDestinations')
delete(targetName, 'JMSBridgeDestination')
# create a new source destination
cd('/')
cmo.createJMSBridgeDestination(sourceName)
cd('/JMSBridgeDestinations/' + sourceName)
cmo.setAdapterJNDIName(adapterJNDI)
cmo.setConnectionFactoryJNDIName(connectionFactory)
cmo.setConnectionURL(sourceURL)
cmo.setDestinationJNDIName(jndiPrefix + queue)
cmo.setUserName(sourceJmsUser)
cmo.setUserPassword(sourceJmsPassword)
print 'Source:', cmo
# create a new target destination
cd('/')
cmo.createJMSBridgeDestination(targetName)
cd('/JMSBridgeDestinations/' + targetName)
cmo.setAdapterJNDIName(adapterJNDI)
cmo.setConnectionFactoryJNDIName(connectionFactory)
cmo.setConnectionURL(targetURL)
cmo.setDestinationJNDIName(jndiPrefix + queue)
cmo.setUserName(targetJmsUser)
cmo.setUserPassword(targetJmsPassword)
print 'Target:', cmo
# create a new bridge
cd('/')
cmo.createMessagingBridge(bridgeName)
cd('/MessagingBridges/' + bridgeName)
cmo.setSourceDestination(getMBean('/JMSBridgeDestinations/' + sourceName))
cmo.setTargetDestination(getMBean('/JMSBridgeDestinations/' + targetName))
cmo.setStarted(true)
cmo.setQualityOfService(qualityOfService)
cmo.setTargets(targets)
print 'Bridge:', cmo, '\n'

# save and finish
save()
activate()
disconnect()
exit()

Související články