🏷️ groovy

Map a reduce, funkcionální elegance

Při studiu Hadoopu jsem si odskočil ke Clojure "zkontrolovat", jak fungují funkce map a reduce - jeden ze základních kamenů funkcionálního programování.

Currying

Currying je zajímavý koncept funkcionálního programování, dostupný v mnoha jazycích. Jak se používá v Groovy a v Clojure?