🏷️ logging

Fluentd, budoucnost logování

Fluentd je modernější alternativou k etablovanému řešení pro sbírání distribuovaných logů. The ELK is dead, long live the Fluentd! První část.

Nešvary logování

Logování je jedna z nejvíce zanedbávaných oblastí. Samozřejmě, logování je v každé aplikaci a všichni o sto šest logují: chaoticky, nekonzistentně, bez vize, bez přemýšlení. A občas jsou ty logy dost odpudivé smetiště.