scala

Covariance & Contravariance

Myslím, že je dost pravděpodobné, že na univerzitě jste měli nějaký ten semestr statistiky (já jsem měl 4 😱) a tak by vám měl být aspoň lehce povědomý termín kovariance, který je vyjádřený vztahem: cov(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] Tak o tom si dnes povídat nebudeme. Místo toho bych si chtěl rozebrat téma, které jsem dostal jako otázku na nedávném pohovoru. (Jo, to byl ten pohovor, kvůli kterému jsem napsal článek CAP Theorem, takže to už je druhý zářez na pažbě.