🏷️ web-services

Distribuovaný monolit

Distribuovaný monolit je občasné téma, které se často vynoří při diskuzích o microservices. Většinou je to dost vágní a zaměřené na architekturu.

REST contract-first: Swagger & Gradle

Mám rád přístup contract-first. U webových služeb založených na SOAP je to poměrně etablovaný přístup. U těch REST-ových to ještě není tak jednoznačné, ale také už se to vyvíjí správným směrem. A tak SoftWare Samuraj přináší krátký tutorial, jak tento problém řešit pomocí Swagger a Gradle.

Životní cyklus webových služeb

Verzování XSD v SOAP webových službách

Verzování webových služeb, SOAP

Architektonické principy RESTu

Při studiu na Java certifikaci pro webové služby jsem se musel připravit i na část zahrnující REST. A jak se líp připravit, než sdílením informací?

Certifikace Java EE 6 Web Services Developer