oracle

Certifikace Java EE 6 JPA Developer

Sbírám certifikace a navlíkám je na nit, jako korálky. Už je jich pěkná šňůra. Tak nějak mě to i baví. A člověk si přitom přečte spoustu zajímavých knížek. Tuhle jsem si zase říkal, co mi tak ještě chybí ve sbírce? Ahá! Oracle Certified Expert, Java EE 6 Java Persistence API Developer, to bude něco pro mne. Trocha historieJPA vychází historicky z Entity Bean, které byly původně součástí EJB specifikace. V Java EE 5 byla sice už definovaná první verze JPA, která ale pořád tak nějak zůstávala součástí EJB.

Oracle EDN, implementace EDA

SOA Suite je zajímavou kompilací technologií, které, poskládány dohromady, stojí na architektonickém principu SCA (Service Component Architecture). Patří sem například implementace BPELu, business rules a human tasků. A jednou z těchto technologií je i Event Delivery Network (EDN), což je implementace paradigmatu Event Driven Architecture (EDA). Event Driven ArchitectureEven Driven Architecture (EDA) může být alternativou, nebo doplňkem k Servisně orientované architektuře (SOA). Ale EDN se netýká pouze SOA - tento architektonický princip najdeme i uvnitř GUI frameworků, jako je Java Swing, nebo Apache (dříve Adobe) Flex.

Oracle SOA certifikace

Půlrok se sešel s půlrokem a já jsem si vystřihnul další certifikaci. Tentokrát jsem chtěl něco, čím bych zakončil své roční působení na projektu a důstojně :-) tak završil trnitý proces získávání znalostí o nové technologii: Oracle SOA Suite. Okolnosti tomu chtěly, že jsem se zrovna trefil do přelomu, kdy Oracle jednu  SOA certifikaci nahrazuje jinou. Aktuální certifikace, která je k dispozici od letošního ledna, se jmenuje  Oracle SOA Suite 11g Certified Implementation Specialist.

Odstranění metadat z MDS

Dneska to bude jedna praktická. Aneb jak v SOA Suite smazat z MDS (MetaData Store) nějaká metadata, soubory nebo adresář. Práce s MDS není z počátku úplně intuitivní, dokumentace není úplně jednoduše k nalezení a informace aby člověk vyškrabával z různých blogů a fór. Tak, jak na to. Možnosti jsou dvě. Jednak použít WLST, nebo Ant skript, který je součástí SOA Suite (ten ale umožní pouze smazání adresáře). WLSTWebLogic Scripting Tool (WLST) je zajímavý, v Jythonu napsaný, nástroj na administraci WebLogic serveru.

Java a fault handling policies v Oracle SOA Suite

Jednou ze součástí Oracle SOA Suite je tzv. Fault Management Framework, který se mmj. stará o zpracování výjimek v BPELu. Pokud během invoke aktivity nastane výjimka, framework ji odchytí a předá ji ke zpracování akci, která je definovaná ve fault policy. Tyto politiky jsou zajímavou alternativou k odchytávání výjimek v samotném BPELu  pomocí fault handleru <catch>. Dá se na ně pohlížet jako na aspekt (ve smyslu AOP), který je deklarativně navěšený na procesu (nebo i celé kompozitní aplikaci).

Custom XSLT funkce v Oracle SOA Suite

Už jste se s tím určitě setkali - nejednoznačnost globální definice boolean. (Globální myslím v rámci SOA napříč všemi systémy.) V každém jazyku je to definované trochu jinak. A proto pokud překládám hodnotu z jednoho systému (nebo rozhraní) na jiný, musím použít nějakou konverzi. Obecně v tomto problému hodně pomůže kanonický datový model (Cannonical Data Model, CDM), ale pořád se nevyhneme tomu překladu (jenom jich bude méně). Co jsem teď aktuálně řešil (a že nás to na projektu už nějakou chvilku občas drobně trápí), byl překlad boolean typu z XSD na typ v Oracle databázi.

Certifikace Java EE 6 Web Services Developer

Tak nějak jsem si poslední dobou zvykl, dělat do roka dvě certifikace (asi mi chybí školní dril :-) Takže co to bylo tentokrát? Honosný název, který se nyní skví v mém CV zní: Oracle Certified Expert, Java Platform, Enterprise Edition 6 Web Services Developer, zkráceně (ve stylu někdejších Sunovských certifikací) OCWSD. Certifikace občas budí (zbytečné) vášně, takže základní otázka asi je: je to vůbec k něčemu? Pro mne je tím největším benefitem, že jsem se něco nového (do hloubky) naučil.

Oracle, vyhodnocení časových podmínek

Dneska jsem řešil (pro mne) zajímavý případ - potřeboval jsem v Oracle databázi postavit dotaz s následujícími parametry: zkontrolovat, že dva určité záznamy mají hodnotu DATE mezi 17:00 včerejšího dne a 7:00 dnešního dne,jako výstup dotazu mít hodnotu true nebo false (v Oraclu 1 a 0).Dejme tomu, že máme následující tabulkuCREATE TABLE result_log ( code VARCHAR2(20), logged DATE ); do které vložíme  dva záznamy odpovídající našemu intervalu (17:00-7:00): INSERT INTO result_log VALUES