soa-suite

Oracle EDN, implementace EDA

SOA Suite je zajímavou kompilací technologií, které, poskládány dohromady, stojí na architektonickém principu SCA (Service Component Architecture). Patří sem například implementace BPELu, business rules a human tasků. A jednou z těchto technologií je i Event Delivery Network (EDN), což je implementace paradigmatu Event Driven Architecture (EDA). Event Driven ArchitectureEven Driven Architecture (EDA) může být alternativou, nebo doplňkem k Servisně orientované architektuře (SOA). Ale EDN se netýká pouze SOA - tento architektonický princip najdeme i uvnitř GUI frameworků, jako je Java Swing, nebo Apache (dříve Adobe) Flex.

Oracle SOA certifikace

Půlrok se sešel s půlrokem a já jsem si vystřihnul další certifikaci. Tentokrát jsem chtěl něco, čím bych zakončil své roční působení na projektu a důstojně :-) tak završil trnitý proces získávání znalostí o nové technologii: Oracle SOA Suite. Okolnosti tomu chtěly, že jsem se zrovna trefil do přelomu, kdy Oracle jednu  SOA certifikaci nahrazuje jinou. Aktuální certifikace, která je k dispozici od letošního ledna, se jmenuje  Oracle SOA Suite 11g Certified Implementation Specialist.

Odstranění metadat z MDS

Dneska to bude jedna praktická. Aneb jak v SOA Suite smazat z MDS (MetaData Store) nějaká metadata, soubory nebo adresář. Práce s MDS není z počátku úplně intuitivní, dokumentace není úplně jednoduše k nalezení a informace aby člověk vyškrabával z různých blogů a fór. Tak, jak na to. Možnosti jsou dvě. Jednak použít WLST, nebo Ant skript, který je součástí SOA Suite (ten ale umožní pouze smazání adresáře). WLSTWebLogic Scripting Tool (WLST) je zajímavý, v Jythonu napsaný, nástroj na administraci WebLogic serveru.

Java a fault handling policies v Oracle SOA Suite

Jednou ze součástí Oracle SOA Suite je tzv. Fault Management Framework, který se mmj. stará o zpracování výjimek v BPELu. Pokud během invoke aktivity nastane výjimka, framework ji odchytí a předá ji ke zpracování akci, která je definovaná ve fault policy. Tyto politiky jsou zajímavou alternativou k odchytávání výjimek v samotném BPELu  pomocí fault handleru <catch>. Dá se na ně pohlížet jako na aspekt (ve smyslu AOP), který je deklarativně navěšený na procesu (nebo i celé kompozitní aplikaci).

Custom XSLT funkce v Oracle SOA Suite

Už jste se s tím určitě setkali - nejednoznačnost globální definice boolean. (Globální myslím v rámci SOA napříč všemi systémy.) V každém jazyku je to definované trochu jinak. A proto pokud překládám hodnotu z jednoho systému (nebo rozhraní) na jiný, musím použít nějakou konverzi. Obecně v tomto problému hodně pomůže kanonický datový model (Cannonical Data Model, CDM), ale pořád se nevyhneme tomu překladu (jenom jich bude méně). Co jsem teď aktuálně řešil (a že nás to na projektu už nějakou chvilku občas drobně trápí), byl překlad boolean typu z XSD na typ v Oracle databázi.